• image2
  • image1
  • image3

Samadevos technikos remiasi tradicinėmis Rytų ir Vakarų žiniomis, kilusiomis iš įvairių senovės filosofijų, meno, mokslo ir dvasingumo.

Laisvasis Samadevos universitetas, esantis vaizdingame Elzaso regione (Prancūzija), mano, kad šios žinios ir praktikos priklauso žmonijos paveldui ir kelia sau užduotį jas skleisti.