• Current

Samadevos technikos remiasi tradicinėmis Rytų ir Vakarų žiniomis, iš įvairių senovės filosofijų, meno, mokslo ir dvasingumo.
Laisvasis Samadevos universitetas (Prancūzija), mano, kad šios žinios ir praktikos priklauso žmonijos paveldui ir kelia sau užduotį jas skleisti.Laisvąjį Samadevos Universitetą 2002 metais įkūrė Idris Laoras /Idris Lahore . Tai privati mokymo įstaiga, kuriai vadovauja Enėja Tes Grifit /Ennea Tess Griffith ir šeši steigėjai. Universitetas organizuoja seminarus ir mokymus, skirtus plačiai publikai ir įvairių sričių - sveikatos, pagalbos, psichologijos, edukacijos ir geros savijautos - profesionalams. Mokymų programas sudaro skirtingos technikos ir metodai, kurių tikslas yra praturtinti studentą tiek iš asmeninės ir esminės, tiek profesinės pusės.